Per què tenim tanta por a prendre decisions?

Són les teories les que determinen les observacions. Einstein * * * La realitat és fruit del llenguatge que fem servir per descriure-la. Wittgenstein * * * Encara que no sempre fem el que volem, continuem sent responsables del que som. Jean-Paul Sartre * * * La ment intuïtiva és un regal sagrat, i la ment racional, un fidel...