La vivència del temps

La pregunta pel sentit està íntimament lligada a la percepció del temps. En prendre consciència del pas del temps, de la celeritat de la vida humana i de la seva indefugible fragilitat, ens preguntem seriosament, què hem de fer amb el temps de què disposem, com orientar-lo, què mereix el...